Administratiu i Urbanisme

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLOEn l’àmbit del dret administratiu i urbanisme tractem de donar als nostres clients de l’àmbit privat els serveis que els puguin ajudar a defensar els seus drets davant l’administració, tant en el marc de la contractació i serveis públics, com en els procediments sancionadors, interposant, quan fos necessari, recursos en seu administrativa i contenciosa. Posem en valor l’assessorament en l’àmbit local tant a empreses privades com públiques així com els serveis i contractacions mixtes. Tot això amb el respecte als drets fonamentals i llibertats públiques per a això, arribat el cas, exercitem les accions que siguin necessàries per a la seva tutela.

Les àrees d’actuació són les següents:

  • Recursos administratius i contenciós administratius
  • Expropiació forçosa i responsabilitat patrimonial
  • Urbanisme.- Planificació i gestió urbanística
  • Contractació administrativa
  • Drets Fonamentals i llibertats públiques
  • Serveis públics i organització administrativa
  • Llicències
  • Procediments sancionadors
  • Règim local
  • Resolució alternativa de conflictes amb l’Administració (mediació)

ico  Descarregar en format PDF