Fusions i adquisicions (M&A).

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLOÀrea desenvolupada per logo.
Seguint criteris d’eficàcia donat el molt alt nivell de qualitat professional requerits, Aquilon Partners  (www.aquilonpartners.com) neix l’any 2020 com la divisió especialitzada en M&A de Cores y García Pedrerol Abogados.

Està formada per un equip multidisciplinari i transversal, coneixedor dels diferents sectors i de les seves problemàtiques i característiques. Gràcies a la nostra experiència conjunta oferim una assessoria financera, estratègica i jurídica integral, sent capaços de prestar un assessorament d’alt valor afegit en totes i cadascuna de les fases de l’operació, des de la seva estructuració inicial fins al seu tancament.

Els nostres serveis es basen, principalment, en l’assessorament a empreses familiars i empreses privades en operacions tant d’inversió com de desinversió i modificacions estructurals de societats mercantils. També acompanyem a les empreses de nova creació en el seu camí per al creixement i assessorem les start-ups a preparar rondes de finançament i obtenció de deute.

Les diferents fases de l’operació en les quals prestem el nostre assessorament:

 • Anàlisi de la companyia i de la seva estratègia corporativa.
 • Anàlisi financer i disseny del Pla de Negoci, previsions financeres i operatives.
 • Realització de la valoració i assessorament per a potenciar els punts forts i el seu posicionament estratègic amb la finalitat d’optimitzar el valor de la companyia.
 • Definició de l’esquema de la transacció perquè es compleixin els objectius del client amb les necessitats, oportunitats i timings del mercat.
 • Preparació del “Information Memorandum” i altres materials d’inversió (“Pitch deck”).
 • Cerca i identificació d’inversors potencials en consens amb el client.
 • Organització dels primers contactes i presentació del projecte amb la més estricta confidencialitat als potencials inversors.
 • Supervisió de les negociacions: organització i coordinació de les negociacions i de les ofertes vinculants / cartes d’intencions.
 • Organització del Data Room (comptable, financer, fiscal, legal, laboral) assegurant la confidencialitat i optimitzant l’efectivitat i els terminis de la Due Diligence.
 • Elaboració, redacció i assessorament durant tot el procés dels documents jurídics necessaris (contracte de compravenda, clàusules contractuals de “reps and warranties”, acords de confidencialitat, cartes d’intenció, etc.)
 • Finalització de la transacció: preparació i organització del tancament.
 • Serveis d’assessorament post-transacció a mitjà i llarg termini.

ico  Descargar en formato PDF