Fiscal

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLO

       La complexa normativa que regulen les obligacions tributaries, fa imprescindible comptar amb l’assessorament adequat. Aquesta és una de les àreas professionals de major tradició, en la que l’experiència que aportem es tradueix en solvència i tranquil•litat pels nostre client.

 

Entre d’altres es fan els següents serveis, tant a persones físiques com jurídiques:

 • Planificació fiscal d’empreses i empresaris.
 • Fiscalitat personal, patrimonial y successòria.
 • Assessorament en Operacions Vinculades i Preus de Transferència
 • Inspeccions fiscals, recursos y reclamacions judicials en la via administrativa i contenciosa.
 • Fiscalitat de les operacions d’adquisició o venta de companyies o negocis, fusions, escissions i operacions de reestructuració empresarial.
 • Assessorament sobre les repercussions fiscals que poden suposar tota classe d’ operacions o transaccions.
 • Planificació de sistemes retributius d’Administradors, Consells d’ Administració i directius.
 •  “Due diligence” fiscal: anàlisis de procediments i situació tributària d’empreses i empresaris.
 • Assessorament comptable.

ico  Descarregar en format PDF