Processal

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLO

       Aquesta àrea aporta la solidesa d’haver intervingut en nombrosos i importants procediments judicials.

 

 

Sumant a aquest fet el haver negociat acords extrajudicials en processos o conflictes sobre les següents matèries:

 • Accions judicials en relació a contractes. (nulitat, anulabilitat, incompliment, resolució, reclamació de danys i perjudicis, culpa extracontractual, negligència professional)
 • Reclamació de deutes, crèdits i impagats en general.
 • Reclamacions en relació a arrendaments de serveis professionals i d’obra.
 • Reclamació i defensa de crèdits bancaris, hipoteques i leasing.
 • Accions sobre propietat immobiliària, possessió, y dret de la construcció, vicis ocults i arrendaments.
 • Resolució i/o indemnització per contractes de compraventa, distribució, agència y franquícia.
 • Reclamacions en relació amb instal·lacions, maquinària i productes industrials.
 • Penal econòmic: defensa i acusació privada en delictes econòmics (delictes societaris, estafa, apropiació indeguda)
 • Execució de sentències estrangeres a Espanya (Exequatur).
 • En general, defensa processal davant Tribunals civils i penals
 •  Dret Concursal.

ico  Descarregar en format PDF