Civil

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLOEls professionals integrants d’aquesta àrea defensen els seus interessos en totes les matèries del Dret Civil i en especial, de les següents matèries:

 

 

  • Contractes civils: compraventa, opció de compra, préstec, arrendaments, permuta.
  • Societats civils: constitució, modificacions estatutàries, dissolució.
  • Comunitats de bens.
  • Propietat.
  • Dret de família.
  • Successions. Herències. Donacions.
  • Drets reals: hipoteca, prenda.

ico  Descarregar en format PDF