Inmobiliari

ÀREES DE PRÀCTICA

IMG_EJEMPLO

          L’experiència acumulada en aquest camp ve de l’anterior generació als actuals socis. Aquests més de 50 anys d’experiència acumulada, ens permeten intervenir eficaçment en totes les etapes del procés immobiliari.

 

Els serveis que es fan són els següents:

  • Assessorament documental i jurídic en operacions de compraventa, permuta o aportació a societats de immobles.
  • Assessorament jurídic per a la promoció immobiliària, construcció, segregació de finques i declaracions d’obra nova.
  • Gestió integral de promocions immobiliàries. Coordinació de grups d’inversió.
  • Negociació y assessorament jurídic en contractes d’arrendament de vivenda, local comercial o industrial.
  • Assessorament jurídic en les operacions de presa de participació en projectes promoguts per tercers o d’adquisició de societats de tenència de immobles.

ico  Descarregar en format PDF